Privacy

2vriendinnen.nl neemt de privacy van bezoekers van deze website zeer serieus.

Gegevens die je via deze website aan 2vriendinnen.nl toevertrouwt worden alleen gebruikt om contact met je op te nemen of je vragen te beantwoorden. 2vriendinnen.nl gaat zorgvuldig om met de informatie die je verstrekt. Alle gegevens die wij van je hebben worden vertrouwelijk bewaard. Niemand anders heeft toegang tot deze gegevens. Ze worden niet gedeeld, uitgeleend, verhuurd of verkocht of op een andere manier openbaar gemaakt.

Gegevens

Wij zijn geen bedrijf. Toch vinden we dat we je moeten informeren over welke gegevens wij van jou hebben en wat we ermee doen.

2vriendinnen.nl ontvangt persoonsgegevens van je zodra je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld wanneer je ons belt of een e-mail stuurt. Dit betekent dat wij een of meer van de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

  • Voor- en achternaam,
  • Adresgegevens,
  • Telefoonnummer,
  • E-mailadres,
  • Overige persoonsgegevens die je ons geeft.

Wij gebruiken deze gegevens alleen om contact met je op te kunnen nemen. Deze gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld, in welke vorm dan ook.

Informatie, bijvoorbeeld productinformatie die je ons stuurt om te delen met anderen, plaatsen wij op 2vriendinnen.nl. Hierbij vermelden wij natuurlijk jouw webadres, als dat er is, zodat mensen voor meer informatie of contact jouw website kunnen bezoeken.

Wil je niet dat we je gegevens, zoals je e-mailadres, bewaren? Stuur dan een mail naar kletsen@2vriendinnen.nl. Wij verwijderen dan je gegevens uit ons bestand.

Disclaimer

De informatie op deze internetsite wordt geleverd ‘zoals deze is’. Het gebruik van de informatie op deze website en de eventueel daaraan gekoppelde pagina’s is voor eigen risico van de gebruiker.

In geen enkel geval kan de auteur aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of het gebruik van de informatie op deze website op het internet.

Aan de samenstelling en inhoud van deze website is de uiterste zorg besteed.
Ondanks dat aanvaardt 2vriendinnen.nl geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan. Ook is 2vriendinnen.nl op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis van het gebruik van deze website. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend.

Links naar internetsites van derden

Het is mogelijk dat deze website links bevat naar internetsites die onder verantwoordelijkheid van derden vallen. 2vriendinnen.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites.

Cookies

2vriendinnen.nl gebruikt uitsluitend cookies om het verkeer op de website te meten en met die gegevens de website te verbeteren. De verzamelde gegevens zijn anoniem. Cookies van derden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van 2vriendinnen.nl.